Ngày ban hành Văn bản Tải về
14/08/2023 BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.
29/07/2023 BCTC riêng và hợp nhất Quý 2 năm 2023. Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023
25/04/2023 BCTC riêng và hợp nhất Quý ,giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023
23/03/2023 BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 so với năm trước
31/01/2023 Đính chính BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022 - Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.
30/01/2023 BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022, giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanhQuý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước
20/10/2022 Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên
13/08/2022 BCTC giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên.
20/07/2022 Báo cáo tài chính quý II -2022
24/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch KQHĐKD năm 2021
20/01/2022 Báo cáo tài chính Quý IV – 2021
20/10/2021 Giải trình chênh lệch KQHĐKD Quý III – 2021
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat