CBTT Bản án về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế
Ngày 04/04/2024 Công bố thông tin
CBTT Bản án về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20240404 - VPG - CBTT Ban an ve viec khieu kien quyet dinh hanh chinh...

CBTT- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Ngày 29/03/2024 Công bố thông tin
CBTT- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
Ngày 27/02/2024 Công bố thông tin
CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20240227 - VPG - CBTT Thong bao thay doi giay chung nhan dang ky doanh...

CBTT -  Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 20/02/2024 Công bố thông tin
CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20240220 - VPG - CBTT ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du...

CBTT- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Ngày 20/02/2024 Công bố thông tin
CBTT- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20240220 - VPG - CBTT NQ HĐQT thong qua viec to chuc va chot danh sach...

CBTT-Nghị quyết HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua hợp đồng bán than nhiệt
Ngày 29/12/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua hợp đồng bán than nhiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

VPG-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội
Ngày 12/12/2023 Công bố thông tin
VPG-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt.
Ngày 02/10/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký hợp đồng mua quặng sắt.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội
Ngày 24/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua than nhiệt
Ngày 18/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua than nhiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Agribank Bắc Hải Phòng
Ngày 14/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Agribank Bắc Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán than nhiệt
Ngày 14/08/2023 Công bố thông tin
CBTT-Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán than nhiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Xin mời xem và tải nội dung Báo cáo theo đường link bên dưới...

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat